Opprettholder produksjon på Grane og Heimdal

november 8, 2007, 22:13 CET

StatoilHydro har arbeidet fortløpende med å evaluere konsekvenser av den nye rapporten om akselerasjonskrefter (G-krefter) ved bruk av livbåter.

Beregninger viser at det er tilstrekkelig livbåtkapasitet til å opprettholde normal produksjon fra Heimdal. Tilsvarende har nye tiltak på Grane ført til at produksjonen kan opprettholdes også der.

Øvrige tiltak blir gjennomført som planlagt i forbindelse med det varslede uværet.

Den samlede olje- og gassproduksjonen fra feltene som blir midlertidig stengt er om lag 110 000 fat oljeekvivalenter/ døgn.