Oljefunn i Mexicogolfen

desember 4, 2007, 14:08 CET

West Tonga-prospektet ligger i blokk 726 i Green Canyon, nær Tonga-funnet der StatoilHydro også har en eierandel. Funnbrønnen, som ligger på 1400 meters havdyp, støtte på over 100 meter med oljebærende soner i tre sandlag av høy kvalitet av miocen alder. StatoilHydro har en eierandel på 25 prosent i funnet.

- Vi er svært fornøyd med dette funnet, sier Helen Butcher, StatoilHydros letesjef for dypvannsområder i Mexicogolfen.

- Dette prospektet ligger i nærheten av Tahiti-, Caesar- og Tonga-funnene, hvor vi har betydelige eierandeler. Funnet viser hvor viktig denne spennende letemodellen er, legger hun til.

West Tonga-prospektet ble overtatt av StatoilHydro som del av EnCanas dypvannsportefølje i 2005.

Downloads