Tredje Hassi Mouina-brønn fullført

desember 11, 2007, 10:22 CET

Brønnen TNK-1 var den tredje positive brønnen som er boret i Hassi Mouina-lisensen. Bildet over er fra den første boringen (Foto: Øyvind Hagen)

Partnerne har påvist og testet gass i Tournaisian-sandstein i brønnen Tinerkouk (TNK – 1).

– Vi er tilfreds med den vellykkede boreoperasjonen og resultatet fra brønnen. Dette er den tredje positive brønnen som er boret i Hassi Mouina-lisensen, og alle brønnene har gitt oss verdifull informasjon om ressurspotensialet i blokken, sier Bill W. Maloney, direktør for Global exploration i Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Boreriggen er flyttet til neste lokasjon, hvor den fjerde letebrønnen – TMS-1 – bores for øyeblikket. I tiden fremover skal det bores flere avgrensningsbrønner i de tidligere funnene for å kunne kvantifisere med større sikkerhet volumene som er påtruffet.

Hassi Mouina-lisensen ble tildelt i juni 2004. Lisensen består av fire blokker innenfor et område på 23.000 kvadratkilometer i Gourara-bassenget. Hassi Mouina er på størrelse med halvparten av Danmarks areal.

Området ligger vest i ørkenen i Algerie, nordvest for gassfeltet In Salah. StatoilHydro har en andel på 75 prosent i Hassi Mouina. Sonatrach er partner med 25 prosent.