Starter utbygging av Pazflor i Angola

desember 28, 2007, 11:11 CET

Utbyggingen av Pazflor er en ny milepæl i blokk 17, etter de tidligere utbyggingene Girassol og Dalia og havbunnsutbyggingen Rosa. StatoilHydro har en andel på 23,33 prosent i blokken.

Pazflor-utbyggingen omfatter de fire feltene Perpetua, Hortensia, Zinia (Øvre Miocene) og Acacia (Oligocene) og ligger omkring 150 kilometer utenfor kysten av Angola, 40 kilometer nørdøst for Dalia-feltet.

Havdypet i området er på mellom 600 og 1.200 meter. Feltene ble oppdaget i perioden fra midt i 2000 til tidlig i 2003.

Utbyggingen er basert på velprøvd teknologi fra Girassol og Dalia. Et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO-floating production, storage and offloading) vil behandle brønnstrømmen av olje og naturgass.

Pazflor-utbyggingen omfatter 49 brønner som er tilknyttet brønnrammer på havbunnen, hvorav 25 er produksjonsbrønner, 22 er brønner for vanninjeksjon og to brønner er for injeksjon av naturgass.

Produksjonsskipet vil ha kapasitet til å prosessere 200.000 fat olje hver dag og vil kunne lagre inntil to millioner fat olje. Produksjonskapasiteten for blokk 17 blir dermed på mer enn 700.000 fat olje per dag.

Produksjonsstart for Pazflor vil etter planen være i 2011.

Partnere på blokk 17: Total E&P Angola (operatør) (40,00 prosent), Esso Exploration Angola Limited (20,00), BP Exploration (Angola) Ltd (16,67) og StatoilHydro (23,33).