Selger virksomhet på grunt vann i Mexicogolfen 

desember 29, 2007, 09:01 CET

Transaksjonen gjennomføres ved salg av det heleide datterselskapet Hydro Gulf of Mexico, LLC.  Salget innbefatter produksjon på cirka 9.600 fat oljeekvivalenter per dag og 8,3 millioner fat oljeekvivalenter påviste reserver.

- StatoilHydro ønsker å fokusere strategi, aktiviteter, medarbeidere og kapital på dypvannsandelene hvor vi best kan dra nytte av vår teknologi og erfaring som verdens største dypvannsoperatør, sier Øivind Reinertsen, direktør for StatoilHydro Nord-Amerika.

- Vi vil beholde alle dypvannslisensene fra Spinnaker-kjøpet, og vi opprettholder vår posisjon som fjerde største lisensholder på dypt vann i Mexicogolfen, sier han.

StatoilHydros bokførte verdi på solgte eiendeler indikerer at salget vil føre til et mindre regnskapsmessig tap.

Salget forventes avsluttet i første kvartal 2008.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør investor relations,
+ 47 90 64 91 44

Geir Bjørnstad, direktør, investor relations, USA,
+ 1 203 978 6950

Presse
Kjersti H. Torgersen, informasjonssjef, Houston,
+1 832 866 0031

Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef, Oslo
 +47 91 78 28 14