Fredsprisvinneren ga ros for vilje

januar 7, 2008, 17:21 CET
 
Dr. Rajendra Pachauri mottok Nobels fredspris for 2007 på vegne av FNs klimapanel, som delte prisen med klimaagitator og tidligere visepresident i USA, Al Gore. (Foto: Øyvind Hagen).

Fredsprisvinneren kom til Stavanger søndag kveld og startet mandagen med frokostmøte på StatoilHydros gjestehus på Solastranden.

I tillegg til konsernsjef Helge Lund var blant andre konserndirektør for Teknologi og ny energi, Margareth Øvrum, og spesialrådgiver og ekspert på CO2-fangst og lagring, Olav Kårstad, til stede på møtet.

Etter frokosten var fredsprisvinneren full av lovord om StatoilHydro.

– Jeg opplever at selskapet leter etter nye, gode ideer, og ønsker å være en del av løsningen på klimaproblemet, sa dr. Pachauri.

Han la ikke skjul på at StatoilHydro må løse mange utfordringer i klimakampen, men la vekt på selskapets vilje til i bidra. Han ba konsernsjefen om å akselerere arbeidet med å utvikle fornybare energikilder.
 
– Jeg foreslo flere områder der StatoilHydro kan ta mer ansvar. Selskapet har midler nok til at de selv kan forske på fornybar energi eller finansiere andres forskning, sa fredsprisvinneren.

Bilde

Under frokostmøtet overrakte Olav Kårstad sin bok «Keeping the lights on – fossil fuels in the century of climate change» til fredsprisvinneren. Kårstad er en av StatoilHydros fremste eksperter på CO2-fangst og -lagring. (Foto: Øyvind Hagen)

Pachauri understreket at klimaproblemene først og fremst må løses på et internasjonalt, politisk nivå.

De åtte StatoilHydro-representantene brukte møtet til å fortelle fredsprisvinneren om selskapets innsats på en rekke områder, blant annet Mongstad-prosjektet.

Stemningen mellom dr. Rajendra Pachauri og Helge Lund var svært god, og de avtalte flere møtepunkter i det videre arbeidet.

– Det var et veldig stimulerende møte hvor dr. Pachauris omfattende faktakunnskaper var til stor nytte, understreket Lund.

Samtidig lovet konsernsjefen at selskapet skal holde trykket oppe både i Mongstad-prosjektet og i satsingen på fornybar energi.

Dr. Pachauri holdt senere på dagen foredrag ved Universitetet i Stavanger, før han returnerer til Oslo, der Norges-besøket fortsetter.