Leveranse av mikro-kraftvarmeteknologi til E.ON

januar 15, 2008, 10:02 CET
Bilde

 

Mikrokraftvarme er en teknologi som øker energieffektiviteten til små gass- eller dieseldrevne el-kraftverk ved å fange opp og bruke overskuddsvarmen til oppvarming.

Den høye effektiviteten til EC Powers mikro-kraftvarmesystemer gjør at de i stadig sterkere grad kan erstatte konvensjonelle kraftverk.

– Inngåelse av kontrakt med et selskap på E.ONs størrelse viser at mikro-kraftvarmeteknologi er et realistisk alternativ ved siden av andre mikrokraftteknologier, sier Kristofer Hetland, styreformann i EC Power.

– StatoilHydros engasjement i EC Power bidrar til å fremme energi-effektive løsninger og redusere utslippene av drivhusgass, sier han.          

E.ON UK er ett av Storbritannias ledende kraft- og gasselskaper. I samsvar med avtalebetingelsene vil EC Powers kraftvarmeprodukter bli tilbudt til E.ONs kunder i offentlig og privat sektor.

Avtalen med E.ONs Sustainable Energy Solutions-kommer på et tidspunkt da interessen for mikrokraftteknologi som gir lave karbondioksidutslipp er stor.

I den britiske regjeringens klimaendringsproposisjon (Climate Change Bill) foreslås en reduksjon av karbondioksidutslippene på 60 prosent før 2050 for å bidra til å løse problemet med global oppvarming.

EC Powers systemer gir betydelige energibesparelser for et økende antall organisasjoner i offentlig og privat sektor, blant annet kommunale myndigheter, borettslag, sykehus og pleiehjem.

Mikrokraftvarme er en effektiv metode for oppnå utslippsreduksjonene som disse kundene krever.

Den genererer både varme, varmt vann og elektrisitet for bruk i hjemmene og for forretningsformål. Ettersom det meste av spillvarmen fra kraftgenereringsprosessen gjenvinnes, er enhetene i seg "miljøvennlige". De bruker mye mindre drivstoff enn konvensjonelle teknologier. 

Denne miljøfordelen øker ytterligere når fornybare biodrivstoffer brukes i stedet for naturgass eller diesel, som normalt brukes. Vanligvis kan forbrukerne med dette systemet forvente å spare opp mot 60 prosent på strømregningene sine.