Forlik med Tractebel

januar 21, 2008, 15:35 CET

Forliket omhandler alle uavklarte kommersielle saker og krav knyttet til EPC-kontrakten (engineering, procurement, construction) for lagrings- og lasteanlegg på Melkøya for Snøhvit-prosjektet.

EPC-kontrakten ble inngått i juli 2002. Under byggeperioden oppstod det en tvist om kostnader og betaling for utførelse av arbeidsomfanget som var definert i kontrakten. Tvisten ble gjenstand for rettslig behandling, og hovedforhandlingen ble avsluttet 26. september 2007.

Tractebels samlede krav var på over 300 millioner Euro, og forliket – som også omfatter visse ikke omtvistede forhold og kontraktsendringer – er avtalt til 95 millioner Euro.

Tractebels arbeid på Melkøya ble fullført i andre halvdel av 2007.