Nytt gassfunn på Haltenbanken

januar 31, 2008, 08:54 CET
Gamma

 

Brønnen påviste våt gass i Fangst-gruppen som er av midtre jura alder. Foreløpige beregninger viser at funnet er i størrelsesorden 2 til 3 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass. Gamma ligger åtte kilometer sørøst for Mikkel-feltet på Haltenbanken.

Gir økt forståelse
Letebrønnen er en av flere lignende prospekter i Norskehavet, og funnet bidrar til styrket forståelse av undergrunnen i dette området.

– Resultatene gir oss større tro på det øvrige potensialet i området rundt Midgard og Mikkel, og flere brønner vil bli boret de nærmeste årene, sier Ørjan Birkeland, leder for leting i feltnære områder i nord.

Viktig bidrag til Åsgard
I det videre arbeidet med Gamma blir det sett på muligheten for å knytte gassvolumene opp mot Åsgard-feltet.

Ørjan Birkeland

Ørjan Birkeland.

(Foto: Harald Pettersen)

– Volumene i Gamma kan bli viktig for gassproduksjonen fra Åsgard, og mulige utbyggingsløsninger vil nå bli vurdert, sier Birkeland.

Letebrønnen ble boret til et totalt dyp på 2508 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Omfattende datainnsamling
Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Den halvt nedsenkbare boreriggen "Ocean Vanguard" har boret på Gamma-prospektet. Brønnen blir plugget og forlatt, og riggen fortsetter til Alve-funnet i Norskehavet der den skal bore en letebrønn.

Rettighetshavere for utvinningstillatelse 312, der boringen av letebrønn 6407/6-6 på Gamma-prospektet er avsluttet: StatoilHydro ASA (operatør) (59 prosent), ExxonMobil Production Norway Inc (24) og ENI Norge AS (17).