Samarbeid med ONGC i India

februar 6, 2008, 10:21 CET

Fra venstre: N K Mitra, statsminister Jens Stoltenberg, A K Hazarika, dr. Rajendra Pachauri, Alexandra Bech Gjørv og Michel Myhre-Nielsen.

En intensjonsavtale mellom selskapene ble undertegnet i dag, 6. februar.

Alexandra Bech Gjørv, direktør for ny energi, og Michel Myhre-Nielsen, leder for forretningsutvikling i enheten for CO2-fangst og –lagring, undertegnet avtalen på vegne av StatoilHydro, mens og A K Hazarika, leder for landorganisasjonen, og N K Mitra, leder for feltorganisasjonen, representerte ONGC.

Avtalen ble signert under et arrangement i regi av TERI (The Energy and Resources Institute) og den norske ambassaden før konferansen Delhi Sustainable Development Summit (DSDS), som holdes i New Delhi fra 7. til 9. februar.

Statsminister Jens Stoltenberg og fjorårets vinner av Nobels fredspris, dr. Rajendra Pachauri, var også til stede under signeringen.

– Dette arrangementet er en utmerket start på utviklingen av miljøprosjekter og erfaringsoverføring innen teknologi, sier Bech Gjørv.

– Indias energisektor er i rask utvikling, og vi er svært glade for å kunne bidra med vår ekspertise på CO2-fangst og –lagring, i tillegg til grønne utviklingsmekanismer, i samarbeidet med ONGC, sier hun.

De to selskapene er blitt enige om i fellesskap å undersøkelse mulighetene for utvikling av disse to prosjektene innenfor ONGCs virksomhet i India.

Samarbeidet kan føre til at det blir etablert prosjekter for reduksjon av CO2-utslipp og energieffektivisering, i tillegg til økt bruk av fornybar energi, i henhold til mekanismene i Kyoto-protokollen.

ONGC er Indias største olje- og gasselskap med nærmere 40.000 ansatte og virksomhet både på land og til havs.

DSDS er et årlig arrangement som har utviklet seg til å bli Indias viktigste samlingspunkt for internasjonale ledere som er opptatt av en bærekraftig utvikling på verdensbasis.

Årets konferanse tiltrakk seg statsministere fra India, Norge, Danmark og Finland, i tillegg til en rekke ministere og myndighetsrepresentanter fra flere land.