God uttelling i forhåndsdefinerte områder

februar 11, 2008, 08:27 CET
Tim Dodson

Tim Dodson           (Foto: Harald Pettersen)

– Vi er godt fornøyd med tildelingen, som gir oss viktig nytt leteareal nær den eksisterende infrastrukturen vi opererer på sokkelen, sier Tim Dodson, letesjef for Norsk sokkel.

Regjeringen behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 8. februar.

Tilbudet som er sendt ut til oljeselskapene omfatter 52 utvinningstillatelser i områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet, og der fiskeri- og miljøfaglige råd er fulgt.

Utvinningstillatelsene fordeler seg med 24 for Nordsjøen, 21 for Norskehavet og sju for Barentshavet. I hvert av de tre havområdene er StatoilHydro tildelt andeler i fire utvinningstillatelser.

– Det nye letearealet vil etter planen kunne være med på å bidra til at vi kan opprettholde StatoilHydros produksjon på norsk sokkel, slik at vi klarer å innfri vår ambisjon om en produksjon på omkring 1,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag de neste ti årene, sier Dodson.

Av utvinningstillatelsene StatoilHydro tilbys, trekker letesjefen spesielt fram to lisenser i Barentshavet som befinner seg nær Snøhvit-feltet nordvest for Hammerfest.

I tillatelse 488 er StatoilHydro operatør og har en andel på 33,53 prosent, og i tillatelse 492 er Eni operatør, mens StatoilHydro har en andel på 40 prosent.

– De to lisensene befinner seg nær områder der det tidligere er funnet gass. Vårt mål er å påvise mer gass som kan bli en verdifull tilleggsressurs under videreutviklingen av Snøhvit, sier Dodson.