Oljefunn ved Grane

februar 20, 2008, 08:29 CET

– Funnet er fortsettelsen på den gode starten med leteaktiviteter på norsk sokkel i 2008. Dette funnet er det fjerde funnet vi har vært med på så langt i år, sier Tim Dodson, letesjef for norsk sokkel.

Fra før har StatoilHydro rapportert om et funn i Fram-området i Nordsjøen og Gamma på Haltenbanken. I tillegg ble det gjort funn på Marulk på Haltenbanken der ENI Norge er operatør og StatoilHydro er partner med 50 prosent eierandel.

Funnet ved Grane ble gjort i utvinningstillatelse PL169 der StatoilHydro er operatør, og går under navnet M-funnet.

Boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-25 S ble gjort til reservoarbergarter av paleogene alder, og boringen er avsluttet. Brønnen er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991.

Funnet i M-prospektet er interessant og kan, sett i sammenheng med andre funn i området, være aktuell for videre utvikling.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1804 meter under havflaten.

Havdypet er 125 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønn 25/11-25 S ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen "Transocean Winner", som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/11-25 A, som sidesteg, for å påvise petroleum i et nærliggende prospekt i samme utvinningstillatelse.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsene PL169: StatoilHydro (operatør) (57prosent), Petoro (30), ExxonMobil (13).