Danner felles Shtokman-selskap

februar 21, 2008, 15:20 CET
Bilde

Christophe de Margerie, konsernsjef i Total (t.v.), Alexey Miller, konsernsjef i Gazprom og konsernsjef i StatoilHydro, Helge Lund. (Foto: Scanpix)

Gazprom har en 51 prosent eierandel i Shtokman Development AG, mens Total har en eierandel på 25 prosent og StatoilHydro 24 prosent. Selskapet er registrert i Sveits.

Shtokman Development AG blir ansvarlig for prosjektering, utvikling, konstruksjon, finansiering og utnyttelse av anleggene i første fase av Shtokman-utbyggingen.

Partnerne opplyste også at arbeidet med forprosjektering (FEED) av prosjektet er begynt. Denne prosjekteringen avsluttes i andre halvdel av 2009 og skal danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning.

Det er også utpekt aktuelle russiske og internasjonale underleverandører til FEED-studiene, og beliggenhet er valgt for det tekniske anlegget og transportkomplekset nær Teriberka i Murmansk-regionen.
     
– Det strategiske samarbeidet mellom våre selskaper gir oss en kombinasjon av lang erfaring, store faglige ressurser og avansert teknologi, noe som er avgjørende for at dette unike prosjektet skal lykkes og som vil sikre pålitelige, langsiktige gassleveranser til våre europeiske kunder. Etableringen av Shtokman Development markerer starten på realiseringen av Shtokman-utbyggingen, sa Alexey Miller.        

– Når Gazprom, Total og StatoilHydro sammen etablerer dette selskapet, er det en viktig milepæl som gjør det mulig å kombinere våre krefter og erfaringer fra store utbygginger i værutsatte og vanskelig tilgjengelige områder for å møte utfordringene knyttet til Shtokman-prosjektet, sa Christophe de Margerie.
        
– Shtokman kan bli en pådriver for nye utbygginger i arktiske områder, med sikre operasjoner under kalde og klimatisk krevende forhold. Vi ser fram til de neste fasene av samarbeidet med Gazprom og Total i dette store og utfordrende prosjektet, hvor vi vil bidra med vår kompetanse og erfaring fra norsk sokkel, sa Helge Lund.

 Fakta om Shtokman:
  • Shtokman-feltet ligger i det sentrale området av russisk sektor i Barentshavet.
  • Totale tilstedeværende ressurser er cirka 3.800 milliarder kubikkmeter gass og omkring 37 millioner tonn gasskondensat.
  • Gass- og kondensatfeltet Shtokman blir en ressursbase for leveranse av russisk gass – både i rørledning og som LNG – til markeder rundt  Atlanterhavsbassenget.
  • Sevmorneftegaz, som er et heleid datterselskap av Gazprom, innehar lete- og utvinningslisensene for gass- og gasskondensat.
  • Fase én av utbyggingen sikrer en produksjon på 23,7 milliarder kubikkmeter gass per år, med planlagt oppstart av rørledningsleveransene i 2013 og LNG-leveranser i 2014.
  • 13. juli 2007 inngikk Gazprom og Total en rammeavtale om hovedbetingelsene for samarbeidet om utbyggingen av første fase av Shtokman. Gazprom og StatoilHydro undertegnet en tilsvarende avtale 25. oktober 2007.
  • Avtalen fastslår at et eget selskap vil bli eier av infrastrukturen for første fase av feltet i 25 år etter at feltet starter produksjon.
  • Forholdene mellom dette selskapet og OOO Sevmorneftegaz vil bygge på en kontrakt som sier at selskapet skal bære all finansiell, geologisk og teknisk risiko knyttet til produksjon av gass og kondensat og produksjon av LNG.
  • OAO Gazprom eier 100 prosent av alle aksjer i OOO Sevmorneftegaz og alle rettigheter til markedsføring av produksjonen.
  • Totale tilstedeværende ressurser er cirka 3.800 milliarder kubikkmeter gass og omkring 37 millioner tonn gasskondensat.
                    

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR
Tlf:  +47 906 49 144 (mobil) eller + 47 51 99 77 90

Media
Kjersti T. Morstøl, informasjonsjef, Internasjonal undersøkelse og produksjon
Tlf: +47 91 78 28 14 (mobil),  + 47 22 97 22 86 (kontor)

Lars Bjelvin, informasjonssjef, Internasjonal undersøkelse og produksjon, Russland
Tlf: +47 48295667, +74959673818