Første last med norsk gass til USA

februar 22, 2008, 08:05 CET

Om lag klokka 14.30 amerikansk tid klappet båten "Arctic Discoverer" til kai på mottaksterminalen for gass på Cove Point . (Foto: Roar Lindefjeld)

Gassen kommer fra verdens nordligste eksportanlegg for LNG (Liquefied  Natural Gas) på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark.
 
Det var om lag klokka 14.30 amerikansk tid, at båten "Arctic Discoverer" klappet til kai på mottaksterminalen for gass på Cove Point i delstaten Maryland, sør for Washington DC.

Skipet "Arctic Discoverer" har brukt  12 dager på å frakte nedkjølt, flytende gass på kjøl over Atlanterhavet. StatoilHydro har med dette opprettet en ny langsiktig forsyningsrute for gass til USA fra norsk sokkel.
 
– Dette er en historisk dag, sier Rune Bjørnson, StatoilHydros konserndirektør for naturgass.
 
– I over 20 år har StatoilHydro forsynt det amerikanske markedet med olje fra Nordsjøen og Norskehavet. Nå leverer vi også gass fra norsk sokkel. For det amerikanske markedet betyr dette en økt forsyningssikkerhet. Vi på vår side skal fortsette med å utvikle oss til å bli en enda mer fleksibel energileverandør overfor våre kunder, sier Bjørnson.
 
StatoilHydro har en betydelig gassposisjon og er i dag Europas nest største leverandør av gass. Selskapet har gjennom mange år vært en stabil og pålitelig leverandør av gass transportert i rør. Gjennom utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet blir StatoilHydros markedsføring av gass stadig mer global.
 
– For å dekke framtidig energietterspørsel tror jeg at vi på samme måte som vi har flyttet olje mellom kontinentene også kommer til å se en tilsvarende utvikling innen gass. Gjennom LNG-produksjonen på Snøhvit-feltet kan gassen rutes til kunder over hele verden. Gass er i ferd med å bli en global handelsvare, sier Bjørnson.

Fakta:
  • Rettighetshavere for Snøhvit-feltet: StatoilHydro (operatør) (33,53 prosent), Petoro (30), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France (12), Hess (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).
  • Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten bringes naturgassen til land og kjøles ned og gjøres flytende ved eksportanlegget for LNG.
  • StatoilHydro skal markedsføre totalt 4 milliarder kubikkmeter gass årlig ved full produksjon på feltet.
  • StatoilHydro har en langsiktig leieavtale ved Cove Point-terminalen som er en mottaksterminal for gass på USAs østkyst. Her blir flytende gass regassifisert, lagret og omdannet til salgsgass for videre transport til kundene i rørledningssystemer.
  • StatoilHydro har siden 2003 levert gass inn til Cove Point med laster fra leverandører i Trinidad, Algerie og Egypt. Selskapet disponerer en tredjedel av mottakskapasiteten for LNG ved terminalen i dag. Dette utgjør totalt rundt  2,4 milliarder kubikkmeter gass årlig.
  • Mottaksterminalen Cove Point bygges nå ut, og StatoilHydro har sikret seg all den nye kapasiteten. StatoilHydro vil dermed få en kapasitetstilgang på rundt 10 milliarder kubikkmenter gass årlig fra 2009.