Blir betydelig operatør i Brasil 

mars 4, 2008, 08:05 CET
Bilde

 


I tillegg kjøper StatoilHydro Anadarkos 25 prosents andel i Kaskida-funnet på dypt vann i Mexicogolfen.

For disse andelene betaler StatoilHydro 1,8 milliarder amerikanske dollar, pluss en mulig tilleggskompensasjon på opptil 300 millioner dollar før skatt knyttet til Peregrino-feltet,  avhengig av fremtidige oljepriser over forhåndsdefinerte nivå, innen 2020.

– Dette kjøpet styrker vår posisjon i Brasil og gir oss et betydelig internasjonalt operatørskap. Vi etablerer ledende posisjoner i attraktive kjerneområder, noe som er helt på linje med den strategien vi presenterte på Kapitalmarkedsdagen i januar – her med fokus på dypt vann og tungolje, sier Peter Mellbye, konserndirektør for Internasjonal undersøkelse og produksjon.

– Transaksjonen inngår godt i våre planer både i Brasil og i Mexicogolfen. Vi kan bygge på vår erfaring og kompetanse både innen økt oljeutvinning og prosjektledelse for store offshoreprosjekter. Den understøtter produksjonsvekst både på medium og lang sikt ved å tilføre betydelige reserver og ressurser, sier han.

Peregrino-feltet er lokalisert i Campos-bassenget offshore Brasil. Forventede reserver fra tungoljefeltet er anslått å være cirka 500 millioner fat, eksklusiv oppsider. Feltet ventes å komme i produksjon i 2010 og gir StatoilHydro ny produksjon.

StatoilHydro ser en betydelig oppside i de utvinnbare reservene i Peregrino, både ved å øke dagens antatte 20 prosents utvinningsgrad ytterligere, og ved å inkludere ressurser utenom hovedfeltet på Peregrino.

Potensielle tilleggsressurser er indikert ved 3D-seismikk og ble delvis påvist ved boring av en ny brønn i 2007 (3-PRG-0001-RSJ). Ytterligere avgrensningsbrønner er nødvendig for å bekrefte gjenværende oppsider i den sørvestlige og sørlige forlengelsen av feltet.

Feltet bygges ut med et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) og to plattformer. Planlagt platåproduksjonen er 100.000 fat per dag, noe som forventes allerede i første produksjonsår. Feltutviklingsplanen ble godkjent i 2007, alle kontrakter er inngått og utbyggingsfasen er i gang. Verdsettingen av transaksjonen baserer seg på de siste oppdaterte kostnads- og tidsplaner.
 
Kaskida er et av de største dypvannsfunnene i Mexicogolfen de siste årene. BP er operatør (55%) og Devon partner (20%). Funnet er lokalisert i blokk 292 i Keathley Canyon, et område hvor StatoilHydro har en rekke letelisenser. Kaskida tilfører ressurser og gir langsiktig vekst etter 2015 for StatoilHydro.

– Kaskida-funnet har betydelig ressursmessig potensial. Ved å bidra med vår dypvannsteknologi, mener vi å kunne gi ytterligere verdi til funnet. Da vi solgte våre andeler på grunt vann i desember, sa vi at vi vil konsentrere oss om dypt vann i Mexicogolfen. Kaskida-kjøpet passer godt inn i porteføljen og styrker vår posisjon i dette kjerneområdet, sier Mellbye. 

Transaksjonen er avhengig av myndighetsgodkjennelse både for Peregrino og Kaskida. I tillegg har de andre partnerne i Kaskida forkjøpsrett de neste 30 dagene.

Det er innkalt til pressekonferanse i StatoilHydros IB-senter på Forus øst i Stavanger klokken 10:00 (CET) i dag, 4. mars.

Det arrangeres en telefonkonferanse klokken 13:30 (CET) hvor deltagere kan ringe inn på + 47 800 80 119 (fra Norge) eller + 47 230 00 400 (fra utlandet).

Kontaktpersoner:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør for investor relations,
Tlf: + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør for investor relations, USA,
Tlf: +1 203 978 6950

Presse:
Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef,
Tlf: +47 91 78 28 14 (mobil) 

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
Tlf: +47 48 08 02 12 (mobil) 

Downloads