Volve viser vei

mars 6, 2008, 08:40 CET
Bilde

Volve-feltet er utviklet med verdens største jack-up plattform som bærebjelken i løsningen. Dette gir økt fleksibilitet og lavere kostnader på et felt som antas å ha kortere levetid enn andre felt på sokkelen. (Foto: Colin Dobinson)

– I en situasjon preget av høye oljepriser og avtagende produksjon på modne felt, må vi være villig til å tenke nytt. Vi har strategisk fokus på å maksimere potensialet på sokkelen, og vi ser vi en trend mot mindre og mer marginale felt, sa Torvund.

Bilde

– Det klassiske for StatoilHydro har vært store felt. Volve viser at vi er nytenkende og kan konkurrere også på mindre felt, sa Tore Torvund før han reiste ut til Volve for å foreta den offisielle åpningen.

(Foto: Colin Dobinson)


Konserndirektøren for Undersøkelse og produksjon Norge holdt en presentasjon for media i StatoilHydros gjestehus på Solastranda før utreise til den offisielle åpningen på innretningen Mærsk Inspirer.

Bilde

Mærsk Inspirer er verdens største jackup plattform med en bredde på 103m og en maksimal borelengde på 9,15km.

(Foto: Colin Dobinson)

– Volve representerer et viktig bidrag til våre produksjonsmål med sine 56.000 fat om dagen, og en andel på 30.000 fat til StatoilHydro. Selv om det ikke er typisk StatoilHydro, viser det mangfoldet i hvordan vi kommer til å drifte sokkelen avhengig av utfordringene, forklarte Torvund.

Leiekonsept
Det nye med Volve-feltet er leiekonseptet som er inngått med Mærsk Contractors Norge. Mærsk har stått for utbyggingen, utstyret og bemanningen.

– Det er så nær en totalentreprise som det går an å komme, sa Torvund, som understreket at StatoilHydro fremdeles har ansvaret for undergrunnen og plasseringen av brønnene. Han ga ros til Mærsk Contractors Norge for leveransen.

– Allerede nå er det oppnådd nesten 100 prosent regularitet, selv i oppstartsfasen. Det lar vi oss virkelig imponere over, sa han, og la til at det var hyggelig at også Mærsk var fornøyd. Når man har to parter som er fornøyde er det en suksess.

Bilde

– Vi vil berømme vår leverandør, som har hatt ansvaret for utbyggingen, utstyret og bemanningen, sa Torvund i en seremoni sammen med Mærsk.

(Foto: Colin Dobinson)

Torvund og administrerende direktør for Mærsk Contractors Norge, Per Wulff, utvekslet gaver og gratulasjoner i kontrollrommet om bord på Mærsk Inspirer.

Bilde

Boredekket på Mærsk Inspirer.

(Foto: Colin Dobinson)

Verdens største jackup
Utbyggingsløsningen er basert på den flyttbare innretningen Mærsk Inspirer, verdens største jackup-plattform. Løsningen gir økt fleksibilitet, flyttbarhet og lavere kostnader i et presset riggmarked. Plattformen ble slept ut fra Haugesund i mai i fjor, og produksjonsstart fant sted 12. februar i år. Målet er å nå platåproduksjon allerede i år. Første last med 500.000 fat olje skal etter planen skipes bort medio mars, og i mellomtiden lagres oljen i den ombygde shuttletankeren "Navion Saga"/ Volve FSU.

Kort levetid — men mulighet for forlengelse 
Leiemodellen ble valgt på grunn av feltets relativt korte levetid, beregnet til cirka fem år og en utvinningsgrad på 45%.

Men allerede nå jobbes det for å forlenge feltets levetid ved å utforske nærliggende ressurser i prosjektet Volve Future Wells. Utforskning og utvikling foregår parallelt i et raskt løp ved siden av boring, oppstart og commissioning. Volve Sør og Vest skal utforskes først med sidesteg, deretter står Theta Sør for tur. Volve-feltet er skilt ut fra Sleipner, og det er derfor kort vei til eksisterende infrastruktur.

Bilde

Gassfakkelen skal snart slukkes og alt produsert vann skal reinjiseres til reservoaret. Dermed blir Volve en veiviser også i forhold til miljøvennlig utvinning.

(Foto: Colin Dobinson)

Åtte brønner i 2008
Det vil bli boret totalt åtte brønner i 2008, og Gunnar Nakken, produksjonsdirektør for marginale felt i Norge, påpeker at levetiden fram til 2014 er basert på gamle oljeprisforutsetninger.
– Med høy oljepris og gode muligheter for nye funn i området, er utsiktene til forlenget drift gode, mener han.

Godt samarbeid
– Vi ser veldig frem til fortsatt samarbeid med Mærsk, sier Gunnar Nakken. Han mener at det gode samarbeidet hittil gir potensialet for å lære av hverandre og utveksle erfaringer på denne type felt.

Miljøvennlig drift
Når Volve-feltet kommer i full drift om kort tid vil det ikke være utslipp av hydrokarboner til luft eller sjø. Produsert vann vil bli reinjisert for å presse oljen opp av reservoaret, og når kompressorene kommer i drift om kort tid, vil gassfakkelen også slukkes. Dermed blir Volve en veiviser også i forhold til miljøvennlig utvinning på sokkelen.