Borekontrakter forlenget

mars 10, 2008, 13:23 CET
Bilde

Gullfaks A.

(Foto: Øyvind Hagen)


Den samlede verdien på de forlengede kontraktene er omkring 3 milliarder kroner.

- Etter å ha gjennomført en kommersiell vurdering har StatoilHydro besluttet å utøve opsjonene om forlengelse av kontraktene. Utfordringen for leverandørene er fortsatt å sikre bedre HMS-resultatet for StatoilHydro, sammen med å levere flere nye brønner.
Bilde

Anders Opedal, leder for anskaffelser.

Leverandører som lykkes med dette vil være sentrale samarbeidspartnere for StatoilHydro i framtiden, sier Anders Opedal, leder for anskaffelser.

Kontraktsforlengelsen med KCA Deutag Drilling omfatter boretjenester på Brage-, Njord- og Oseberg-plattformene. Forlengelsen trer i kraft 1. juli 2008 og varer i to år.

Kontraktsforlengelsen med Seawell gjelder boretjenester på Gullfaks- og Statfjord-plattformene. Forlengelsen er for to år og løper fra 1. oktober 2008.

Kontraktsforlengelsen med Odfjell Drilling Management omfatter boretjenester for Heidrun-, Visund- og Snorre-plattformene. Den er også for en toårsperiode, med oppstart 1. oktober 2008.

Bilde

Geir Slora, direktør for Boring og brønn.

- Disse kontrakts-forlengelsene er viktige for StatoilHydro for å sikre en høy grad av stabilitet og kontinuitet i selskapets første år. De viser også viktigheten av det å ha profesjonelle samarbeids-partnere og leverandører i vårt felles arbeid for å kontinuerlig forbedre evnen til å levere komplette brønner på alle StatoilHydros installasjoner, sier Geir Slora, direktør for Boring og brønn i StatoilHydro.