Meldepliktig handel 

mars 14, 2008, 15:05 CET

Aksjene er kjøpt til kurs  156,23 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 2.425.935 aksjer.