Endringer i konsernledelsen 

august 14, 2008, 13:00 CEST
Bilde

Konserndirektør Hilde Merete Aasheim.

(Foto: Øyvind Hagen)


Aasheim har vært konserndirektør med ansvar for konsernstaber og tjenester siden etableringen av StatoilHydro 1. oktober 2007.

Hilde Merete Aasheim ledet arbeidet med integrasjonsprosessen mellom Statoil og olje- og gassvirksomheten i Hydro som førte frem til etableringen av StatoilHydro.

Etter fusjonen har Aasheim i tillegg til sitt ansvar som medlem av konsernledelsen, ledet arbeidet med å planlegge integrasjonen av offshorevirksomheten og landanleggene i StatoilHydro.

Dette arbeidet går nå som forutsatt over i en ny fase, der en større del av arbeidet vil skje i hvert av de berørte forretningsområdene.

Hilde Merete Aasheim vil fratre i StatoilHydro etter nærmere avtale.