Får ansvar for havbunnsjobben på Marulk

oktober 13, 2008, 12:08 CEST
Bilde

Arild Glæserud, technical general manager i Eni Norge (t.v.) og Øivind A. Dahl-Stamnes, direktør for partneropererte lisenser i StatoilHydro etter signeringen av avtalen mellom selskapene. (Foto: Harald Pettersen)

Eni Norge er operatør på feltet, StatoilHydro har en eierandel på 50 prosent.

Bilde

Marulk-feltet er tenkt knyttet opp mot Norne-skipet hvor det vil utnytte ledig kapasitet.(Illustrasjon: Eni Norge)

– Det at vi eier en så stor andel, gjør at det er naturlig at vi inngår denne avtalen. Samtidig har vi betydelig kompetanse på dette området fra norsk sokkel, noe som muliggjør en god synergieffekt, sier Øivind Dahl-Stamnes, ansvarlig for partneropererte felt.

StatoilHydro vil gjennom denne avtalen stå for konseptvalg, forprosjektering, bygging og installasjon av undervannsproduksjonssystemet for Marulk.

– Vi har erfaring fra lignende prosjekter i det samme området, noe som kan bidra til en kostnadseffektiv utbygging av feltet. Det vil i stor grad være personell som kjenner til feltene Norne og Alve som vil arbeide med Marulk, sier Dahl-Stamnes.

Marulk-feltet er tenkt knyttet opp mot Norne-skipet hvor det vil utnytte ledig kapasitet.