Nytt funn i Barentshavet

oktober 31, 2008, 08:57 CET
Bilde

 

Letebrønnen påviste hydrokarboner i sandsteiner av midt- og seintrias alder. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Funnet i seintrias er gjort i bergarter av god kvalitet og er i størrelsesorden 2 – 14 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

- Det er selvsagt lovende at vi igjen har påvist gass i Barentshavet. Funnet i midtrias er imidlertid gjort i bergarter av dårlig kvalitet, og vi trenger tid for å gjennomføre evaluering og analyser for å forstå omfang og utstrekning på funnet, sier letesjef for nordområdene, Geir Richardsen.

Brønnen ble boret i blokk 7222/11 i utvinningstillatelse 228. Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner av midt- og seintrias alder.

Boringen på Caurus ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 356 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore avgrensningsbrønn 7125/4-2 i utvinningstillatelse 393 der StatoilHydro er operatør.

Undersøkelsesbrønn7222/11-1 S ble boret til et totalt dyp på 2825 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter fra tidlig trias. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Utvinningstillatelse PL228 ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997, med Saga Petroleum ASA som operatør. Brønn 7222/11-1 (Caurus) er den andre letebrønnen i lisensen. Den første, letebrønn 7222/6-1, ble boret i januar-februar 2008 og påviste hydrokarboner i Obesumstrukturen helt nord i lisensen.

Det er planlagt ytterligere en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelsen. Denne vil være en avgrensning av Obesumfunnet, med planlagt oppstart desember 2008.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 228 er:

StatoilHydro Petroleum AS (operatør)                                                           

StatoilHydro ASA