Endringer i konsernledelsen  

november 10, 2008, 08:51 CET
Michelsen skal lede forretningsområdet Undersøkelse og Produksjon Norge, Myrebøe skal lede forretningsområdet Prosjekter og Nes skal lede området for stabsfunksjoner og konserntjenester.

– Med dette har vi på kort tid fått på plass en meget erfaren og kompetent ledelse av viktige områder i StatoilHydro. En samlet konsernledelse har nå fokus på å videreutvikle selskapet i tråd med den fastlagte strategien, sier konsernsjef Helge Lund.

Bilde

Øystein Michelsen

Øystein Michelsen er sivilingeniør fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 1980. Han har jobbet i Hydro fra 1981.

Michelsen startet ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn, og har siden 1985 vært tilknyttet Hydro Olje og Energi, blant annet som sikkerhetsleder for Brage-prosjektet, HMS-ansvarlig innen driftsavdelingen i Hydro Olje og Energi, plattform- og feltsjef på Oseberg, prosjektleder for etablering av Grane-prosjektet og direktør for Drift før han etter fusjonen med Statoil ble direktør for Drift Nord.

Michelsen har vært konstituert konserndirektør for Undersøkelse og Produksjon Norge siden 7. oktober.

Bilde

Helga Nes

Helga Nes går inn som konserndirektør med ansvar for stabsfunksjoner og konserntjenester (Chief Staff Officer). Nes er cand real fra NTNU i 1981 og Master of Business Administration fra Bedriftsøkonomisk Institutt i 1994.

Nes har vært ansatt i Hydro siden 1984 blant annet som prosessingeniør, kvalitetssjef og stabsleder. Nes var HR-ansvarlig for Leting og utvikling i Hydro Olje og Energi fra 2002 – 2004 og IT-sjef fra 2004 til fusjonen med Statoil i 2007.

Nes var ansvarlig for HMS og HR i forretningsområdet Prosjekter i StatoilHydro fra fusjonen til hun ble konstituert konserndirektør for Prosjekter 7. oktober.

Gunnar Breivik, som har vært konstituert konserndirektør for stabsfunksjoner og konserntjenester, fortsetter som direktør med ansvar for helse, miljø og sikkerhet og rapporterer til Helga Nes.

Bilde

Gunnar Myrebøe

Gunnar Myrebøe er sivilingeniør fra NTNU i 1973. Han var ansatt i Phillips Petroleum før han begynte i Statoil i 1981.

Myrebøe har blant annet ledet prosjektutviklingen av Sleipner kondensatprosjekt, hatt ansvar for gassteknologi i området Naturgass, vært prosjektdirektør for Norfra (Franpipe) og ansvarlig for Statoil Forskning og Teknologi.

Fra 2003 til 2007 ledet Myrebøe utbyggingen av offshoredelen av Snøhvit, og han har etter fusjonen hatt ansvar for offshore modifikasjoner i forretningsområdet Prosjekter.

Området stabsfunksjoner og konserntjenester endres ved at enhetene Kommunikasjon og størstedelen av Integritet og samfunnsansvar skilles ut og slås sammen i en ny enhet under ledelse av kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum. Den øvrige del av Integritet og samfunnsansvar overføres til konsernjuridisk avdeling under ledelse av Tom Melbye Eide.