Justering av eierandeler på Grane-feltet

januar 12, 2009, 16:20 CET
Bilde

Grane-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Helge Hansen)

Ressursfordelingen mellom de to utvinningstillatelsene er avgjort gjennom en ekspertuttalelse og innebærer at utvinningstillatelse PL001 utgjør 22,82 prosent av Grane Unit, mens PL169B1 utgjør 77,18 prosent.

Den oppdaterte fordelingen mellom utvinningstillatelsene gir følgende rettighetsandeler for Grane Unit:

rettighetshavere Fra TIL
StatoilHydro 38 % 36,6605 %
Petoro 30 % 28,9425 %
ExxonMobil 25,4 % 28,2226 %
ConocoPhillips 6,4 % 6,1744 %


Dette innebærer at StatoilHydros rettighetsandel er redusert med 1,3395 prosentpoeng fra dagens andel. I henhold til ny fordeling av rettighetsandeler i Grane Unit vil produksjon bli tilbakeført og kostnader fordelt på nytt. Gjennomføring av endringen forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

Grane-feltet ligger i Nordsjøen, og startet produksjonen 23. september 2003. Feltet produserer tung råolje som transporteres fra Grane-plattformen til Stureterminalen i Hordaland. Der lagres den i store fjellhaller før utskiping til verdensmarkedet.