Oljefunn i Oseberg-området

januar 30, 2009, 08:34 CET

Letebrønnen 30/8-4 S ble boret med flyteriggen Transocean Winner. Brønnen påtraff hydrokarboner i de øvre delene av Brent-gruppen og ble avsluttet i bergarter av midtre Jura alder.

Tom Dreyer

Tom Dreyer

– Vi har gjort et mindre oljefunn i Curran-prospektet sør for Tune-feltet, sier Tom Dreyer, letesjef for denne delen av Nordsjøen.

– Med dagens oljepris er funnet litt unna å være kommersielt, men det kan endre seg i fremtiden, og vi er uansett glade for å ha påvist mer ressurser nær våre installasjoner i Oseberg-området, sier Dreyer.

Målet med brønnen var å teste en petroleumsfelle som befinner seg sør for Tune, nedenfor en av de store nord-sørgående forkastningene i Oseberg-området. Ingen brønner er tidligere boret på denne typen feller i dette området.

Dårlige reservoaregenskaper preger mesteparten av Brent-gruppen, men et intervall i Tarbert-formasjonen viser lett olje i sandstein med brukbare produksjonsegenskaper.

Størrelsen på funnet i det produserbare intervallet er innenfor usikkerhetsspennet 3-15,7 millioner fat oljeekvivalenter, der mesteparten av volumene er olje.

Brønnen er plugget og forlatt, og en tilknytning av funnet til installasjoner i området skal vurderes. Transocean Winner skal nå til brønnen 30/5-3 i den nordlige delen av Oseberg-området.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL190 (Tune-lisensen): StatoilHydro (operatør) (50 prosent), Petoro (40) og Total (10).