Aker Solutions er tildelt kontrakt for Kollsnes

februar 26, 2009, 16:40 CET

 

Bilde

Kollsnes prosessanlegg skal oppgraderes, og kontrakten er en del av Kollsnes Projects, som blant annet omfatter oppknytning av en ny rørledning fra Troll-feltet i Nordsjøen. (Foto: Kjetil Alsvik / StatoilHydro)

Kontrakten som tildeles er hovedkontrakten i Kollsnes Projects (KOP). Den omfatter blant annet oppknytning av en ny rørledning (P12) fra Troll-feltet til Kollsnes.

I tillegg inkluderer kontrakten to mellomstore robustgjøringsprosjekter som har til hensikt å robustgjøre anlegget med hensyn til teknisk integritet, samt sikre maksimal gasseksport kapasitet og produksjonstilgjengelighet ved anlegget i kommende år. 

– Prosjektet er viktig for anleggets fremtid med tanke på å opprettholde store gassvolumer over Kollsnes også i fremtiden, sier Nils Ottar Halland, direktør i Naturgass, Prosessering og Transport på Kollsnes.

Robustgjøringsprosjektene inkluderer utskiftning av tre eksisterende prosesstog for regenerering av monoetylenglykol (MEG) med nye og større prosesstog, samt oppgradering av eksisterende vannrenseanlegg. I kontrakten ligger det også inne opsjoner som omfatter en oppgradering av eksisterende kjølevannsanlegg og kondensateksportpumper.

Kontrakten dekker primært ingeniør- og innkjøpstjenester, men også prefabrikkering av moduler samt installasjon - og oppkoblingsarbeid på Kollsnes.

Prosjektet er av sikkerhetsmessige årsaker planlagt slik at mest mulig av konstruksjons- og byggeaktivitetene foregår på kontraktørens egne fasiliteter, slik at minst mulig arbeid gjenstår når modulene ankommer Kollsnes.Det er imidlertid forventet at på det meste vil ca 650 arbeidere være engasjert på Kollsnes.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart med mobilisering av ingeniører og innkjøpspersonell ved kontraktørens kontorer i Oslo. Prosjektet er planlagt ferdig i 2012.

Gassprosesseringsanlegget på Kollsnes er eid av Gassled, med Gassco som operatør. StatoilHydro er ansvarlig for teknisk drift.