Kontrakt for boreoppgradering på Oseberg

mars 20, 2009, 12:49 CET
Bilde

Oseberg feltsenter i Nordsjøen (Foto: Harald Pettersen)

 
Arbeidet er en større oppgradering av hele boreanlegget for å opprettholde sikker og effektiv boring i mange år fremover på Oseberg-feltet. I kontrakten inngår oppgradering av boresystemet og systemmodulene.

Oppgraderingen vil føre til store forbedringer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljøet på plattformen. Oppgraderingen vil også sikre fremtidige produksjonsinntekter fra Oseberg-feltet.

Bilde

Morten Mikkelsen

– Det nye boreanlegget gjør at vi kan fortsette boreaktiviteten med en forbedret HMS-standard i mange år fremover, sier Morten Mikkelsen, fungerende produksjonsdirektør på Oseberg-feltet.

– Dette er et meget viktig tiltak for å kunne fortsette det gode arbeidet med å øke oljeutvinningen fra Oseberg-feltet.

De viktigste forbedringene under oppgraderingen består blant annet av:

 • nye fjernstyrte ventiler for tørr-og våtstoffsystemene
 • fjernstyrt overvåking og operasjon av alle boreprosesser fra en ny kabin
 • nytt bore-kontrollsystemnytt heisspill
 • nytt HVAC-anlegg (heating, ventilation, air condition)
 • ny løsning for rørhåndtering
 • omlegging fra DC- (likestrøm) til AC-drift (vekselstrøm)

  De nye systemene og det nye utstyret vil redusere risikoen for utslipp og feiloperering og vil bidra til å øke sikkerheten ved boring.

  Prosjektet vil vare fram til første kvartal 2013, når det nye boreanlegget på Oseberg B settes i drift.

  Den totale investeringsrammen for prosjektet er på ca. 2,4 milliarder kroner. Prosjektet utføres i regi av forretningsområdet Prosjekters enhet i Bergen. Hogne Fredriksen er StatoilHydros prosjektleder for boreoppgraderingen.