StatoilHydro offentliggjør års- og bærekraftrapport for 2008 

mars 24, 2009, 09:11 CET
Bilde

 

 
– StatoilHydro leverer sterke resultater og prestasjoner i 2008, og vi er godt posisjonert for å styre igjennom den økonomiske nedgangskonjunkturen. Gode leteresultater og målrettet forretningsutvikling styrker vårt ressursgrunnlag og støtter opp om vår langsiktige vekststrategi, innleder konsernsjef Helge Lund års- og bærekraftrapporten for 2008.

For første gang blir års- og bærekraftrapporten i sin helhet bare publisert elektronisk, uten en tilsvarende versjon på papir. Bare den rapportering som er påkrevet etter lov og forskrifter blir trykket opp og distribuert til aksjonærene.
StatoilHydro leverte solid drift i 2008, preget av rekordhøy egenproduksjon av olje og gass og det mest ekspansive leteprogrammet noensinne.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

– Vi økte produksjonen og leverte i henhold til produksjonsmålet vi hadde gitt markedet, vi oppnådde høyere boreeffektivitet og bedre revisjonsstanser, og styrket vårt ressursgrunnlag ved å legge til mer enn 3,5 milliarder fat oljeekvivalenter (foe) gjennom letevirksomhet og forretningsutvikling, skriver Lund.

Driftsresultatet var 198,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,2 milliarder kroner i 2007. Årsresultatet var 43,3 milliarder kroner i 2008, sammenlignet med 44,6 milliarder i 2007.

Styret foreslår for generalforsamlingen at det betales ut et samlet ordinært og ekstraordinært utbytte på kr. 7,25 per aksje, noe som vil utgjøre 23,1 milliarder kroner.

Års- og bærekraftsrapporten beskriver selskapets resultater og utsikter innen områdene finans, helse, miljø og sikkerhet, personal og samfunnsansvar.

– Jeg er spesielt fornøyd med at HMS-resultatene på våre offshoreinstallasjoner forbedret seg i 2008, og vi ønsker å fortsette denne utviklingen, skriver Lund.

Rapporten beskriver også selskapets helhetlige strategi for styring av miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser, hvordan vi håndterer de viktigste risikoene og mulighetene vi står overfor, samt resultatene vi oppnådde på dette området i 2008.

– Hydrokarboner vil fortsatt være dominerende blant energibærerne, og befolkningsvekst og økt velstand vil føre til stadig større etterspørsel etter energi. Utfordringen er hvordan denne energien kan utvikles og produseres samtidig som vi begrenser karbonutslippene, skriver Lund, og trekker frem karbonfangst og –lagring som et satsingsområde for selskapet.

Rapportene legges ut på StatoilHydros nettsted. Samtidig sendes disse elektronisk til aksjonærer som har valgt elektronisk mottak av rapporten.

HTML-versjon av form 20-F vil være tilgjengelig fra US Securities and Exchange Commission sitt nettsted i databasen Edgar etter klokken 16.00 i dag.

Den lovpålagte delen av års- og bærekraftrapporten vil være tilgjengelig senest 27. april i trykt utgave, sammen med papirutgaven av form 20-F. Fra dette tidspunktet distribueres den til resterende aksjonærer registrert i VPS. Andre interessenter kan benytte bestillingsskjema på: http://www.statoilhydro.com/orderreports

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, 90 64 91 44 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, 480 80 212 (mobil), 22 97 22 88 (kontor)


 

Downloads