Meldepliktig handel 

april 15, 2009, 16:27 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 116,88 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 4.628.912 aksjer.