StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

april 17, 2009, 11:53 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  4.336.943 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12