IFRS regnskapseffekter av endring av funksjonell valuta 

mai 6, 2009, 09:12 CEST

Regnskapet til disse selskapene er derfor nå ført i USD, mens presentasjonsvalutaen til konsernet forblir norske kroner (NOK). Endringene av funksjonelle valutaer har ingen kontanteffekt.

Selskapene som endrer funksjonell valuta vil ikke lenger få valutaeffekter fra USD pengeposter i eiendeler og gjeld relatert til "Netto finansposter". Motsatt kan pengeposter i eiendeler og gjeld i andre valutaer enn USD nå gi slike valutaeffekter.  

Det er tidligere gitt melding om disse endringene i årsrapporten form 20-F for 2008 og kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2008.

Ifølge IFRS må inntektsskatt beregnes ut fra de aktuelle skattevalutaene. For StatoilHydro ASA forblir skattevalutaen NOK. Dermed kan valutasvingninger nå skape betydelige forskjeller mellom “Resultat før skattekostnad" (USD basert), og beregningsgrunnlag for “Skattekostnad” (NOK basert). Skatteprosenten rapportert i konsolidert regnskap forventes dermed å svinge mer i fremtiden, mens den nominelle inntektsskatt er uendret. Valutaeffektene ført under "Netto finansposter" forventes å svinge mindre på grunn av disse endringene. 

Uten endringene av funksjonell valuta ville “Netto finansposter” for konsernet vært 10 milliarder kroner høyere første kvartal 2009. Skatt på denne forskjellen blir ført i ”Konsernresultatregnskapet” for samme periode beregnet på om lag 25% skatt. Den nominelle “Skattekostnad” påvirkes ikke, mens skatteprosenten beregnet av “Resultat før skattekostnad” for konsernet er høyere på grunn av disse endringene.
 
For første kvartal 2009 forventes valutatapet i “Netto finansposter" for konsernet å bli 1,5 milliarder kroner.


Kontaktpersoner:

Presse og media:
Ola Morten Aanestad +47 2297 2288 / +47 480 80 212 (mobil)

Investor Relations:
Lars Troen Sørensen +47 5199 7790 / +47 906 49 144 (mobil)