Første olje fra Tahiti-feltet

mai 6, 2009, 15:09 CEST
Bilde

Tahiti-plattformen i Mexicogolfen.


 
Det forventes at Tahiti vil produsere 125.000 fat olje og to millioner kubikkmeter naturgass pr. dag, og nå platåproduksjon senere i år. Med Tahiti i produksjon vil StatoilHydro mer enn doble sin produksjon fra Mexicogolfen.

StatoilHydro skaffet seg sin andel i Tahiti-feltet gjennom oppkjøpet av EnCanas andeler i Mexicogolfen i 2005, og Tahiti ble sanksjonert senere samme år.

Feltet inneholde mellom 400 og 500 millioner fat oljeekvivalenter. Tahiti-feltet bygges ut med et flytende SPAR-plattform som produserer fra seks undersjøiske brønner.

– Jeg er svært stolt over å ha vært med på utbyggingen av Tahiti. Det er det dypeste produserende feltet i Mexicogolfen med den dypeste brønnen lokalisert på 8.400 meters dybde under 3.000 meter med salt, sier StatoilHydros områdeansvarlige for Tahiti, Randy Perry.

Han har arbeidet med prosjektet fra konseptfasen i 2003 til den første oljen i dag.

– Det er alltid helt spesielt å avslutte et prosjekt etter så mange år. Jeg har virkelig trivdes med å jobbe med Chevron på dette prosjektet. Chevron har mange av de samme verdiene og måtene å arbeide på som vi har, sier han.

Tahiti omfatter blokk 596, 597, 640 og 641 i Green Canyon, 305 kilometer sør for New Orleans.

Forekomsten ligger i et område med Miocene sand hvor lagene gir høy utvinningsgrad. StatoilHydro sanksjonerte nylig Caesar/Tonga-utbyggingen i nærheten av Tahiti-feltet. Det nye Heidelberg-funnet ligger også i nærheten.

StatoilHydro har en andel på 25 prosent i Tahiti-feltet. Operatøren Chevron har en andel på 58 prosent og Total 17 prosent.