Kollsnes i produksjon igjen

mai 22, 2009, 10:10 CEST
Bilde

Kollsnes-anlegget liggeri Øydarden kommune i Hordaland. (Foto: Dag Myrestrand)Det var like før klokken 14.00 tirsdag 19. mai at det oppstod en kondensatlekkasje til friluft. Anlegget ble rutinemessig evakuert og nødavstengning av produksjonen gjennomført.

Det ble raskt bekreftet at alt personell var i god behold.

Lekkasjepunktet ble raskt identifisert, og inspeksjon og klargjøring for reparasjon startet umiddelbart. StatoilHydro har i perioden Kollsnes har vært stengt ned supplert med gass fra andre kilder for å sikre leveransene til sine kunder.

StatoilHydro har, sammen med operatøren Gassco, satt ned en granskningsgruppe som skal granske hendelsen. Petroleumstilsynet vil også sette ned en egen granskningsgruppe.

Gassco er operatør for Kollsnesanlegget i Øygarden kommune i Hordaland. StatoilHydro har det teknisk driftsansvaret for anlegget (TSP).