18. funn fra blokk 31 utenfor Angola

mai 27, 2009, 16:13 CEST
Angolas statsoljeselskap Sonangol P&P og BP Exploration (Angola) Limited kunngjorde i dag oljefunnet Oberon i blokk 31. Det er det 18. funnet som er gjort av BP i blokken. Oberon ligger i sørlig del av blokk 31, nær Dione-funnet.

– Vi er godt fornøyd med de seneste boreresultatene i vår angolanske lisensportefølje. Prospektene som testes vil støtte opp under dagens produksjon og bidra til å forbedre den pågående utbyggingsplanleggingen. Både teknisk og økonomisk forventes de å bidra til god verdiskapning og den høye funnraten er et resultat av dette, sier Erik Finnstrøm, direktør for StatoilHydros letevirksomhet i Sør-Atlanteren.

Oberon ble boret på 1.624 meters dyp omkring 335 kilometer nordvest for Luanda. Brønnen nådde et samlet vertikalt dyp på 3.622 meter under havflaten. Resultater fra brønntesting bekreftet at reservoaret har kapasitet til å produsere i overkant av 5.000 fat per dag under driftsforhold.

Sonangol P&P er konsesjonsinnehaver på blokk 31 og har 20 prosents eierandel.

BP Exploration (Angola) Limited er operatør med 26,67 prosents andel. Andre lisenshavere i blokk 31 er ExxonMobil med 25 prosent, Marathon International med 10 prosent og TEPA (et datterselskap i Total- konsernet) med 5 prosent.


Fakta om Angola:
 
Angola er en viktig byggekloss for StatoilHydros internasjonal produksjonsvekst. 

StatoilHydro har vært i dette landet i Sørvest-Afrika i 17 år og er nå lisenshavere i ni produserende felt som bidrar med mer enn 200.000 fat egenprodusert olje per dag til vår portefølje.

StatoilHydro har oppnådd en årlig produksjonsvekst på mer enn 30 prosent fra 2001 og Angola er en av de viktigste bidragsyterne til dette resultatet.

StatoilHydros lisensportefølje i Angola omfatter 20 prosents andel i blokk 4/05, 13,33 prosents andel i blokk 15, 13,33 prosents andel i blokk 31, 5 prosents andel i blokk 15/06, 23,33 prosents andel i blokk 17 og 50 prosents andel i blokk 34.

Downloads