Påviste gass i to letebrønner

mai 28, 2009, 09:46 CEST
Harepus

Undersøkelsesbrønnen i Norskehavet påviste gass i et prospekt kalt Harepus, sju kilometer sør for Mikkel-feltet.

Gassen ble funnet i bergarter av midtre jura alder. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

– Foreløpige beregninger viser at funnet består av 0,5 til 1 milliard standard kubikkmeter utvinnbar gass, sier Sivert Jørgenvåg. Han er StatoilHydros leder for feltnær leting på Haltenbanken.

– Det vil bli vurdert å knytte gassfunnet opp mot Åsgard-feltet, sammen med Gamma-funnet som ble gjort i samme lisens i 2008, sier Jørgenvåg.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3162 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet i området er 247 meter.

Brønnen skal plugges permanent før boreriggen Ocean Vanguard forlater lokasjonen for å bore en letebrønn i lisensen PL159D i Norskehavet, også den med StatoilHydro som operatør.

Uavklart gassfunn
StatoilHydro har også avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn på prospektet Corvus, om lag 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.

Mindre mengder gass ble påvist i Draupne-formasjonen i bergarter av øvre jura alder.

– Reservoarets tykkelse er uavklart fordi brønnen av boretekniske årsaker ikke kunne bores til et større dyp. Størrelsen på funnet kan først evalueres ved en eventuell avgrensing, sier Tom Dreyer, StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i Nordsjøen.

Undersøkelsesbrønnen ble boret av flyteriggen Transocean Winner til et vertikalt dyp av 3991 meter og vil nå bli permanent plugget og forlatt. Havdypet i området er 113 meter.

Etter ferdigstillelse av brønnen skal Transocean Winner bore en skal til bore en avgrensningsbrønn på gassfunnet Peon i utvinningslisens 318.

Fakta om Harepus-prospektet:
  • Rettighetshavere for utvinningstillatelse 312: StatoilHydro (operatør) (59 prosent), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (24) og Eni Norge AS (17)
  • Undersøkelsesbrønnen har betegnelsen 6407/6-7S
  • Brønnen ble avsluttet i sandsteiner av tidlig jura alder
  • Utvinningstillatelsen ble gitt under tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2003

    Fakta om Corvus-prospektet
  • Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL309: StatoilHydro (operatør) (63,8 prosent), Petoro AS (33,6) og ConocoPhillips Skandinavia AS (2,6)
  • Undersøkelsesbrønnen har betegnelsen 30/5-3 A
  • Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
  • Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i bergarter av kritt alder på nordvestflanken av Oseberg-blokken. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i kritt, men mindre mengder gass ble påvist i sander tilhørende Draupne-formasjonen av øvre Jura alder.
Corvus