Realiserer det fulle potensialet fra norsk sokkel

juni 16, 2009, 11:18 CEST
Bilde

LNG-anlegget til Snøhvit på Melkøya.

(Foto: Eiliv Leren)Omvisningen omfatter Snøhvit LNG, det første anlegget for flytende naturgass (LNG) i Nord-Europa og den første feltutbygging i Barentshavet.

– Utbyggingen av Snøhvit viser hvordan StatoilHydro, gjennom banebrytende teknologiske løsninger, realiserer det fulle potensialet fra norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for undersøkelse og produksjon i Norge.

Produksjon fra norsk sokkel på 1,5 millioner foe/d
– Norsk sokkel er et attraktivt petroleumsområde med betydelige ressurser i eksisterende felt og stort potensial for nye funn. Dette ressurspotensialet, sammen med StatoilHydros unike erfaring og evne til å utvikle norsk sokkel, understøtter vår ambisjon om å opprettholde en produksjon på omkring 1,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foe/d) fra norsk sokkel i de neste ti årene, sier Michelsen.

StatoilHydros ambisjon for norsk sokkel underbygges av en robust portefølje med besluttede prosjekter og mange identifiserte, men fortsatt ikke besluttede utbyggingsprosjekter. Selskapet forfølger også en rekke lovende tiltak for økt oljeutvinning (IOR) som skal bidra til å motvirke produksjonsfall i modne områder.

Øker ressursbasen
Leteaktiviteten videreføres på et høyt nivå. Hittil i 2009 har StatoilHydro fullført 24 brønner og gjort 19 funn på norsk sokkel, noe som tilsvarer en funnrate på nesten 80 prosent.

– Ressursregnskapet for 2008 viser at oppdagede ressurser har økt til omkring 22 milliarder fat oljeekvivalenter (foe). Dette utgjør 32 års produksjon på dagens nivå, sier konserndirektør for finans og økonomi, Eldar Sætre.

– Omkring 50 prosent av ressursene er på norsk sokkel. Dette gir en sterk støtte til vår ambisjon om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå og øke produksjonen vår utenfor Norge, understreker Sætre.

Kostnadsreduksjon
StatoilHydros anslåtte egenproduksjon for 2009 og 2012 ligger fast på henholdsvis 1,95 millioner foe/d og 2,2 millioner foe/d.

StatoilHydro er i rute i forhold til å realisere synergieffektene fra fusjonen. Som følge av kontinuerlig fokus på forbedringer i driften og økt effektivitet i hele organisasjonen, er anslaget for årlige synergieffekter som følge av fusjonen økt fra 6 milliarder kroner til 7 milliarder kroner. Det tas også sikte på ytterligere kostnadsreduksjoner for 2009 og 2010.

Ledende teknologi
Snøhvit er bygd ut med et rent havbunnsanlegg som er koblet til land gjennom verdens lengste flerfaserørledning.

– StatoilHydro er en verdensleder innen innovativ integrert havbunnsutbygging, havbunnsprosessering og flerfasetransport av hydrokarboner over lange strekninger. Vi er i en unik posisjon til å utnytte vår erfaring i framtidige utbyggingsprosjekter på havbunnen og i arktiske strøk, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi og ny energi.

– Denne erfaringen sammen med ledende teknologi gjør at StatoilHydro kan øke dagens produksjon og utvikle ny produksjon fra felt som tidligere ble sett på som umulige. Gjennom teknologisk utvikling utfordrer vi grensene for utvinnbare ressurser og utvinningsgraden forbedres kontinuerlig, sier Øvrum.