StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juni 17, 2009, 14:28 CEST
 Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  4.758.301 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12