Verdensrekord på Ormen Lange

august 12, 2009, 12:06 CEST
Bilde

Bildet viser illustrasjon av hot tap-systemet klar for boring over en ventil på sjøbunnen.

 
– Å kunne koble seg på et produserende rør i drift, gir vesentlige kostnadsbesparelser i tillegg til at det gir oss økt fleksibilitet på dypt vann, sier direktør for Marin teknologi og operasjoner i StatoilHydro, Bjørn Kåre Viken.

De to hot tap-operasjonene på Ormen Lange foregikk på 860 meters dyp og ble gjennomført i begynnelsen av august. Operasjonene ble gjort for å knytte en ny bunnramme på den sørlige delen av Ormen Lange-feltet til den eksisterende infrastrukturen på havbunnen.

– Ved fjernstyrt "hot tap" brukes mye av den samme teknologien som ved hot tap-operasjoner gjennomført med dykkere, men teknologien er videreutviklet og tilpasset det trykket og de forholdene som er på denne dybden, sier Viken.

Fremtidsrettet

Operasjonen ble fulgt og kontrollert fra havoverflaten. På havbunnen var det plassert blant annet 100 sensorer, 23 kameraer og 18 undervannscomputere som sendte informasjonen gjennom kraftige ledninger til overflaten.

– Denne teknologien, hvor StatoilHydro er verdensledende, vil være viktig også for fremtidige prosjekter. Ved utbygging av modne områder vil dette være en teknologi som vil gi vesentlige besparelser fordi den åpner for å benytte eksisterende rør.

– Da kan produksjon fra marginale felt kobles opp mot eldre infrastruktur med god kapasitet. I tillegg gjør fjernstyrt hot tap det mulig å gjennomføre operasjoner på dybder hvor dykking ikke kan gjennomføres, forklarer Viken.

Risikofokus

I forarbeidet før operasjonen har risikoanalyse og risikoforståelse blitt fokusert. I tillegg har teknologien blitt nøye testet.

– Dette er et eksempel på teknologiutvikling der vi utfordrer eksisterende teknologi for nye anvendelsesområder, sier Viken.

Han er meget fornøyd med prosjektgjennomføringen som demonstrerer StatoilHydros spisskompetanse og gjennomføringsevne i store prosjekter.

Hva betyr hot tap?
Hot tap-operasjoner innebærer at reparasjoner, utskiftinger eller tilkoblinger av rør skjer mens det fortsatt er trykk i røret. Man unngår på denne måten dyre nedstengninger, og man kan lettere koble nye rørsystemer til etablert infrastruktur.

Ormen Lange
Utbyggingen av Ormen Lange-feltet i Norskehavet er blant de største og mest krevende industriprosjektene som har vært gjennomført i Norge.

På havoverflaten over Ormen Lange er ingen installasjoner synlige. Alle installasjonene befinner seg på mellom 800 og 1.100 meters havdyp.

Hydro var utbyggingsoperatør for Ormen Lange, mens Shell er operatør i driftsfasen.

StatoilHydro  utfører undervannsinstallasjoner på vegne av driftsoperatøren Shell.

Partnere:
StatoilHydro (28,9169 prosent), Shell (17,0375), Petoro (36,4750), Dong (10,3420) og ExxonMobil (7,2286).

 

Downloads