Planlagt stans av Snøhvit

august 14, 2009, 13:46 CEST
Bilde

Hammerfest LNG stanser fram til november for omfattende oppgraderinger og vedlikeholdsarbeider. (Foto: Eiliv Leren)

Operatøren StatoilHydro oppgraderer og modifiserer prosesseringsanlegget Hammerfest LNG for å sikre at det holder et høyt produksjonsnivå framover.

Siden oppstarten høsten 2007 er det gjennomført oppgradering og utskifting av utstyr for å øke produksjonsnivået ved anlegget.

Fra februar i år har anlegget produsert med tilnærmet full kapasitet. For å sikre dette nivået, må anlegget gjøres mer robust.

– Med for- og etterarbeider beregner vi å utføre rundt 510.000 arbeidstimer i forbindelse med stansen, sier revisjonsstansleder Geir Hopland ved Hammerfest LNG.

Blant de større operasjonene under stansen er utskifting av 15 varmevekslere. Varmevekslerne er selve kjernen i prosessen med å kjøle Snøhvit-gassen ned til flytende form (liquefied natural gas – LNG).

Under nedstenging - og før mekaniske arbeider kan begynne - må all gass fjernes fra anlegget. Dermed vil det bli noe fakling i løpet av det første døgnet anlegget stenges ned.

Under revisjonsstansen vil inntil 850 personer bo i anleggsleiren på Melkøya.

Hammerfest LNG starter produksjonen igjen i november.