Olje- og gassfunn i Norskehavet

september 7, 2009, 09:59 CEST
Bilde  

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 13-31 millioner fat olje og 1-2 milliard standard kubikkmeter gass.

– Nona-funnet er et nytt bevis på at den feltnære letingen på Haltenbanken gir resultater, sier Sivert Jørgenvåg, StatoilHydros leder for feltnær leting på Haltenbanken.

Han tror det fortsatt er mulig å gjøre nye funn i området.

– Grundig kartlegging og evaluering av området har vært nøkkelen til suksess og gir samtidig grunnlag for videre leteaktivitet, sier Jørgenvåg.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Funnet vil bli vurdert bygget ut med produksjon mot eksisterende infrastruktur.


Nona-funnet
  • Brønn 6407/2-5S ble boret til et vertikalt dyp av 3289 meter under havflaten.
  • Brønnen ble avsluttet i tidlig jura bergarter.
  • Boreinnretningen Ocean Vanguard  boret brønnen på 250 meters havdyp.
  • Brønnen blir permanent plugget og forlatt.
  • Ocean Vanguard flyttes til utvinningstillatelse 442 i Nordsjøen for å bore en ny undersøkelsesbrønn.