StatoilHydro innvier flytende vindturbin

september 8, 2009, 13:14 CEST
Bilde

Konserndirektør Margareth Øvrum (midten) for Teknologi og ny energi i StatoilHydro er gudmor under dåpen av Hywind 8. september. Her sammen med Gunnar Myrebøe (venstre), konserndirektør for Prosjekter og anskaffelser i StatoilHydro og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (høyre). (Foto: Hild Bjelland VIk, StatoilHydro)
Stort bilde >– I dag innvier vi piloten som kan bidra til at flytende vindturbiner på lang sikt blir et viktig bidrag til å sikre verden høyt etterspurt energi, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og ny energi i StatoilHydro.

Hywind er et godt eksempel på hvordan StatoilHydros lange erfaring fra offshore olje- og gassvirksomhet kommer til nytte i fremtidens marked for fornybar energi. Vindturbinen er levert innenfor budsjett og tidsplan.

– Vi har utnyttet erfaringer opparbeidet gjennom 30 år på norsk sokkel for å realisere dette banebrytende prosjektet. Vårt nære samarbeid med leverandørindustrien har i så måte spilt en nøkkelrolle i at denne utbyggingen har blitt vellykket , sier Gunnar Myrebøe, konserndirektør for Prosjekter og anskaffelser i StatoilHydro.

StatoilHydro investerer om lag 340 millioner kroner. Enova, et statsforetak som skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge, støtter prosjektet med 59 millioner kroner.

Hywind består av en 2,3 megawatt vindturbin som er festet på toppen av et tradisjonelt flyteelement kjent fra blant annet produksjonsplattformer og bøyelasting til havs.

Turbinen er produsert av industrikonsernet Siemens Wind Power i Danmark. Det franske selskapet Technip har laget flyteelementet og Nexans har produsert og lagt kabelen til land.

Hywind-piloten har blitt satt sammen i Åmøyfjorden ved Stavanger. I juni ble Hywind tauet og oppankret ti kilometer sørvest for Karmøy i Rogaland. Testperioden skal vare i to år.

– Flytende vindkraft er fremdeles en umoden teknologi og veien til kommersialisering og fullskala utbygging av vindparker er lang. Målet med Hyind-piloten er å teste ut hvordan vind og bølger virker på strukturen, hvordan vi kan optimalisere driftskonseptet samt identifisere teknologigap, opplyser Øvrum.

 Hywind
  • Tårnet er 65 meter høyt, rotorbladene 80 meter i diameter.
  •  Flyteelementet stikker 100 meter under havoverflaten, og er festet til havbunnen med tre ankerfester.
  • Hywind passer for havområder med dyp mellom 120 og 700 meter
  • Hele konstruksjonen veier 5300 tonn.
  • Piloten skal testes over to år.
  • Hywind-prosjektet har ikke hatt noen alvorlige hendelser innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Downloads