Fortsatt utfordringer med været

september 9, 2009, 12:47 CEST
Bilde

 

I løpet av tirsdag ble deler av mannskapet på Visund-plattformen i Nordsjøen fløyet til andre plattformer i nærheten, og til land.

Mannskapet på Åsgard B ble også redusert i løpet av mandag og tirsdag. Årsaken til dette er en midlertidig begrensing i evakueringskapasiteten når bølgene når en viss høyde fra bestemte retninger.

Værmeldingen forbedret seg og situasjonen ble normalisert, og mannskapet ble fløyet tilbake til plattformene.

StatoilHydro kan gjennom vinteren flytte bemanning bort fra enkelte plattformer uten at dette får konsekvenser for produksjonen.

I de fleste tilfeller kan dette medføre at for eksempel vedlikeholds- og prosjektarbeid utsettes. I sin ytterste konsekvens kan denne situasjonen påvirke produksjonen på enkelte plattformer i perioder av vinteren.

StatoilHydro har de siste årene brukt betydelige ressurser for å bedre sikkerheten ved bruk av livbåtene. Tolv båter er skiftet ut, og det er gjort forbedringer på flere av båtene som selskapet har i bruk. 

Det primære evakueringsmiddelet ved fare- og ulykkessituasjoner er helikopter. Livbåter er viktige som et sekundært evakueringsmiddel og skal kunne brukes i alle situasjoner.

På norsk sokkel er fritt-fall-livbåter aldri brukt under evakuering fra en plattform.

Selskapet har nylig søkt Petroleumstilsynet om forlengelse av unntaket fra petroleumsforskriften.

Unntakssøknaden hadde godkjenning frem 1. oktober, og selskapet har nå bedt myndighetene om unntak frem til 1. mai, 2010. Denne søknaden gjelder Kristin, Kvitebjørn, Troll B og Veslefrikk B.

Unntaket gjelder de situasjoner hvor det på grunn av været ikke vil være mulig å evakuere gjenværende unntaksbemanning med livbåtene, men hvor helikopter eventuelt må benyttes.

Utførte livbåtutbedringer siden forrige unntakssøknad:

Kristin: Skiftet ut tre båter.

Veslefrikk B: Skiftet tre båter.

Troll C: Skiftet fire nye båter.

Visund: Skiftet ut to båter.

Oseberg Sør: Modifisert tre båter

Njord B: Byttet en båt

Åsgard B: Ny livbåtstasjon planlagt ferdig høsten 2009.

Statfjord B: Flyttet to livbåtstasjoner.

Statfjord C: Flyttet to livbåtstasjoner.

Kvitebjørn: Oppgradering av belter/seter

I tillegg er det gjort modifikasjoner knyttet til sete og belter på flere installasjoner.