– Trenger høy CO2-pris

september 28, 2009, 18:40 CEST
ZERO-konferansen er den største årlige møteplassen i Norge for alle som jobber med klimatiltak.

Bilde

StatoilHydros konsernsjef Helge Lund. (Arkivfoto: Marit Hommedal)

Som industrileder kjenner jeg bare en løsning som kan gi resultater raskt nok: En høy pris på CO2, fortalte Lund deltagerne på konferansen.

Realistiske perspektiver
Realistiske perspektiver på energi er vesentlig.

– I løpet av de neste tiårene forventes etterspørselen etter energi å øke med 40-50 prosent, noe som primært er drevet av befolkningsøkning og en generell velstandsutvikling. Tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk utvikling, påpekte Lund.

Hydrokarboner vil uten tvil forbli den viktigste kilden til energi i verden i mange år, men det forhindrer ikke utvikling av alternativer.

– Fornybar energi vil spille en viktig rolle på lang sikt, men teknologiske gjennombrudd kan ikke bare bli vedtatt. Dette er en ny industri som forutsetter store investeringer og omfattende teknologiutvikling for at den skal bli effektiv og konkurransedyktig. Det vil ta tid, slik det har gjort for alle andre industrier, sa Lund.

Store utfordringer
StatoilHydros konsernsjef deltok nylig på FN’s klimatoppmøte i New York. Alle deltagerne så ut til å være enige i at utfordringene er komplekse og krevende, og at det er viktig å raskt finne bærekraftige løsninger.

– Verden står ovenfor en klimautfordring og en energiutfordring, og det finnes ikke kompromisser mellom de to utfordringene. Virkelige dilemmaer som dette må håndteres ved å finne løsninger til begge utfordringene samtidig. Hvis ikke risikerer vi å verken finne løsninger på klima- eller energiutfordringen, påpekte Lund.

Lund ser på høyere CO2-priser som den eneste løsningen som vil gi tilstrekkelige resultater. Da vil produksjonen bli mer effektiv og energiformer som slipper ut mindre karbondioksid vil bli mer konkurransedyktige.

– Hvis den globale prisen på CO2 blir tilstrekkelig høy, vil teknologiutvikling i bedriftene stimuleres og store bidrag til reduksjon av utslippene realiseres, sa Lund.

Et nytt rammeverk må ta hensyn til at ulike land har ulike forutsetninger for å bidra.

– Den mer velstående delen av verden må være beredt til å påta seg en større del av kostnaden, sa Lund.