Høster av langsiktig teknologiutvikling

oktober 15, 2009, 17:01 CEST

StatoilHydro har lagt ned en betydelig innsats innen forskning og teknologiutvikling for å forbedre selskapets bore- og brønnoperasjoner.

– Brønnintervensjon og sidestegsboring i gamle brønner er de mest effektive tiltakene for å få ut mer olje og gass fra subsea-felt. Bruk av ny teknologi innen disse områdene gir også store reduksjoner i driftskostnader, sier Øystein A. Håland, direktør for undergrunnsteknologi i StatoilHydro.

Stadig flere felt bygges ut med undervannsinstallasjoner. Samtidig synker produksjonen fra de modne feltene. For å holde produksjonen oppe må brønnene vedlikeholdes. Belegg må fjernes, og vanninntrengning må stoppes. Dette har vært kostbare operasjoner på subsea-felt.

Selskapet har nå tatt i bruk lett brønnintervensjonsfartøy i stor skala, med to fartøy i drift hele året på norsk sokkel. Sammenlignet med tradisjonelle borerigger sparer selskapet mellom 50 og 70 prosent på å bruke disse fartøyene som kan utføre lettere brønnintervensjoner.

Enklere og raskere
Ved lett brønnintervensjon blir utstyr på havbunnen fjernstyrt via kabel fra fartøyet. I motsetning til når brønnintervensjon utføres fra en borerigg, gjør spesialfartøyene jobben uten bruk av stigerør. I tillegg er det mye raskere å flytte en båt enn en oppankret borerigg.

–Vi har utført om lag 90 operasjoner siden oppstarten. Alle har vært vellykkede og utført med gode resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet, sier Øyvin Jensen, leder for Lett brønnintervensjon i StatoilHydro.

Siden 2003 har StatoilHydro drevet med denne typen kabelbasert brønnvedlikehold på undervannsbrønner og teknologien er stadig utviklet til det bedre.

– I 2009 beregner vi at lett brønnintervensjon vil gi selskapet om lag 15 milliarder kroner i inntjening, opplyser Jensen.
StatoilHydro har rundt 500 undervannsbrønner i drift på norsk sokkel. Mer enn 40 prosent av selskapets olje- og gassproduksjon kommer fra disse brønnene.

Gjenbruker borehull
Tidligere i høst meldte StatoilHydro at første brønn med ”Through tubing rotary drilling” (TTRD), eller boring gjennom produksjonsrør ble gjennomført på en vellykket måte. En ny brønn, såkalt sidesteg, bores direkte ut fra produksjonsrøret i en gammel brønn.

StatoilHydro er nå i markedet med forespørsel på en rigg som er skreddersydd for slike operasjoner. Håpet er å få den nye riggtypen på plass i 2012 eller 2013.
– Ambisjonen vår er at denne teknologien vil bidra til at vi på sikt vil redusere kostnadene på denne type brønnintervensjoner med 40 prosent, sier Øystein A. Håland.Downloads