Nytt funn i blokk 15/06 utenfor kysten av Angola

oktober 29, 2009, 11:42 CET
Bilde

Letedirektør Tim Dodson i StatoilHydro.
(Foto: Harald Pettersen)


– Selv om StatoilHydro kun har fem prosent eierandel i blokk 15/06 er dette en viktig satsing for oss, og det gir oss mulighet til å utvide vår kunnskap om dypvannsreservoarer i Angola, sier letedirektør Tim Dodson i StatoilHydro.

– En grundig forståelse av dypvannsreservoarer er kritisk for fortsatt vellykket letevirksomhet i Angola, etter hvert som vi beveger oss i retning av mer utfordrende letemål som kan gi nye volumer rundt potensielle produksjonssentre i de produktive blokkene 15, 17 og 31, i tillegg til blokk 4 og 15/06.

– Så langt i år er det oppdaget hydrokarboner i seks av elleve brønner i Angola som vil bidra til produksjon. Jeg er svært fornøyd med disse resultatene, og jeg er overbevist om at dette produktive bassenget vil fortsette å levere betydelige volumer til StatoilHydro i mange år framover, sier Dodson.

Brønnen ble boret til en total dybde på 2.830 meter og det ble oppdaget olje i sand fra miocen-perioden med gode reservoaregenskaper. I produksjonstesting har brønnen produsert olje på et nivå tilsvarende 6500 fat olje per dag. Boringen ble utført på 500 meters havdyp.

Bilde

Blokk 15/06.

 

Det er boret fire letebrønner på blokken, og tre av disse (Sangos, N’Goma og Cabaça Norte) har ført til funn. Resultatene fra Cabaça Norte-brønnen overgikk forventningene før boring, og har potensial til å bli det største funnet i blokk 15/06 så langt.

Eni har en eierandel på 35 prosent i blokk 15/06, og er også operatør, mens Sonangol E&P er konsesjonshaver. De andre rettighetshaverne er Sonangol Pesquisa e Produção (15%), SSI Fifteen Limited (20%), Total (15%), Falcon Oil Holding Angola SA (5%), Petrobras International B.V. (5%) og StatoilHydro (5%).

Angola er en viktig byggestein i StatoilHydros internasjonale produksjonsvekst. StatoilHydro har hatt virksomhet i Angola i 17 år, og deltar i ni produserende felt som til sammen bidrar med mer enn 200.000 fat til StatoilHydros egenproduksjon av olje per dag.