StatoilHydro blir Statoil 

november 2, 2009, 08:26 CET

Kontaktpersoner:

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør: + 47 48 08 02 12

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR: + 47 90 64 91 44

Geir Bjørnstad, assisterende direktør, US investor relations: +1 203 978 69 50