Fortsatt høyt aktivitetsnivå

november 6, 2009, 14:28 CET
Bilde

Gunnar Myrebø, konserndirektør for Prosjekter og anskaffelser, vil spille på lag med leverandørene for å takle fremtidige utfordringer.


Årets Leverandørdag trakk nærmere 200 representanter fra industrien. De ble presentert for selskapets fremtidige planer, og ikke minst, den nye visjonen ”crossing energy frontiers”.

Det var et selskap i ny drakt som tok imot leverandørene i IB senteret på Forus denne fredagen. Med ny identitet og visjon i fokus var konserndirektøren for Prosjekter og anskaffelser, Gunnar Myrebøe, klar på at det er viktig for Statoil at leverandørene er med på de utfordringene som venter selskapet. Både når det gjelder vekstmålene og utviklingen av ny teknologi.

– Statoils visjon er å krysse energigrenser. For å oppnå suksess i prosjektene og den daglige driften er vi helt avhengige av dere, sa Myrebøe.

Han viste til at konkurransen om olje- og gassforekomstene blir stadig sterkere, samtidig som etterspørselen etter energi stiger. På den andre siden må utslippene av klimagasser reduseres for å hindre ytterligere global oppvarming.

– Sammen med konsekvensene av finanskrisen danner dette rammen for selskapets aktiviteter, sa Myrebøe.

Framtidens prosjekt

Konserndirektøren trakk oppmerksomheten til leverandørene mot fire store prosjekter som viser bredden i Statoils portfølje: Snøhvit, vindmøllene til havs på Sheringham Shoal, Peregrino og Statfjord senfase:

– Våre prioriteringer vil være tilgang til ressurser, optimal gjennomføring, økt kvalitet og å bidra til en konkurransedyktig leverandørindustri, sa Myrebøe.

Statoil handlet for 123 milliarder kroner i fjor, og i alt 37 ulike prosjekt ble satt i gang. Myrebø sier at framtidige prosjekter blant annet vil være rettet mot:

  • økt oljeutvinning
  • bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur
  • helse, miljø og sikkerhet
  • alternative energiformer som vindenergi


Prisene på vei ned
Tiltross for finanskrise holder Statoil investeringsnivået oppe. Tallene fra første halvår i 2009 viser at anskaffelser handlet for 35 prosent mer enn i 2007 og 2008. Anders Opedal, direktør for anskaffelsesmiljøet i Statoil, sa i sin innledning at markedsprisene nå er på vei ned mot 2006 nivå.

– Anskaffelsesfunksjonene i hele industrien har jobbet hardt med å kutte kostnader, og det gir resultater, understreket han.


Jakter beste leverandør
Og foran en fullpakket sal kom Opedal med en klar oppfordring til leverandørene:

– Posisjonen som den foretrukne leverandøren står fortsatt ledig.

I dag er det ifølge Opedal ingen leverandører som leverer konsistent, med samme gode kvalitet i hvert prosjekt.

– Den som klarer å løfte seg opp til å levere best hver gang, blir vår foretrukne leverandør.