Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 17, 2009, 12:28 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  5.819.986 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12