Horton-saken avsluttet 

november 19, 2009, 16:46 CET
Bilde

Konsernsjef Helge Lund. (Foto: Harald Pettersen)

13. oktober 2006 inngikk selskapet avtaler med det amerikanske kredittilsynet (SEC), justisdepartementet i USA (DOJ), og the United States Attorney’s Office for the Southern District of New York (USAO) i forbindelse med disse myndighetenes granskinger i samsvar med amerikansk lov av Statoils kontrakt i 2002 med Horton Investments Ltd. om forretningsutvikling i Iran.

Statoil har oppfylt sine forpliktelser etter DPA og påtalen er nå avvist.

Selskapets kontrollanordninger, retningslinjer og prosedyrer knyttet til overholdelse av amerikansk korrupsjonslov (the US Foreign Corrupt Practices Act) vil ikke lenger være gjenstand for gjennomgang av en ekstern konsulent. 

– Vi har styrket våre systemer, prosedyrer og opplæring innen etikk og antikorrupsjonsarbeid de senere år. Selv om utløpet av DPA er en viktig milepæl og vi er fornøyd med at Horton-saken er avsluttet, vil vi beholde vårt fokus på høye etiske standarder og åpenhet i virksomheten, sier konsernsjef Helge Lund.