Tok i mot næringsministeren på Melkøya

desember 1, 2009, 17:43 CET
Bilde

USAs ambassadør Barry B. White og nærings- og handelsminister Trond Giske fikk omvisning på Melkøya av Statoils konserndirektør Øystein Michelsen. (Foto: Therese Bang Larsen)

– Det er hyggelig å vise næringsministeren og ambassadøren et anlegg som har skapt så store ringvirkninger og entusiasme i Vest-Finnmark, sa Michelsen.

Besøket på Melkøya var et ledd i en rundreise i Troms og Finnmark. Ministeren ønsket å vise den amerikanske ambassadøren Statoils anlegg på Melkøya og norsk høyteknologisk leverandørindustri.

– LNG-anlegget ved Hammerfest viser hvordan vi kan utvikle vår virksomhet i nært samarbeid med lokale myndigheter og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping og aktivitet i en region som tidligere var preget av fraflytting. Det er inspirerende å ta i mot gjester på Melkøya og la dem føle engasjementet og optimismen som har preget denne regionen de siste årene, sa Michelsen.

Øystein Michelsen presenterte historien bak Snøhvitutbyggingen for Trond Giske og ambassadør Barry B. White. Han pekte også på hvordan Statoil arbeider for å realisere fremtidens muligheter på norsk sokkel.

– Vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel i årene fremover. Samtidig vil aktiviteten dreie noe fra store feltutbyggingsprosjekter mot modifikasjon av eksisterende anlegg. Jeg har orientert næringsministeren om vårt syn på utviklingen fremover og hvilke muligheter det gir for en samlet norsk teknologi- og leverandørindustri, sa Michelsen etter besøket.