Lavere fart gir lavere utslipp

desember 10, 2009, 08:56 CET
Bilde

Viking Energy og søsterskipet Viking Queen (bildet) går på LNG – det gjør også Stril pioner. Et fjerde LNG-skip er under bygging, (Foto: Harald Pettersen)

Ved basen på Ågotnes i Hordaland har Normand Skipper lastet om bord forsyninger til plattformer i Nordsjøen. På dekk står alt fra boreutstyr til helikopterdrivstoff.

På rundturen holder de en økonomifart på 12 knop, selv om de kunne gått 15. For en liten reduksjon i farten gir stor klimagevinst:

– På en eneste tur ut til feltene Statfjord, Kvitebjørn og Veslefrikk reduseres CO2-utslipet med over seks tonn. På et år utgjør dette 1.900 tonn CO2. Det tilsvarer årlig utslipp fra om lag 800 personbiler, sier Ellen Karoline Norlund, prosjektleder for Grønn logistikk i Statoil.

Bilde

Forsyningsskip som Normand Skipper leverer alt fra dopapir til boreutstyr til plattformene.

Siden 2008 har Norlund og hennes kolleger gransket forsyningskjeden for å gjøre varefrakten mer miljøvennlig. 

90 prosent av utslippene kommer fra fartøyene, derfor er hovedstøtet satt inn mot de 20 forsyningsskipene som jobber for Statoil. Det er ikke bare klimavennlig, det er også god økonomi.

– Vi betaler for drivstoffet. Jo mindre drivstoff båtene bruker, jo mer penger sparer vi, sier Norlund, og legger til at de også ser på utslipp fra ankerhåndteringsfartøy og beredskapsbåter.

På broa på Normand Skipper står kaptein Sigmund Landa. Han synes det er helt greit å senke farten, så lenge seilingsplanen tillater det. To knop lavere fart gjør at en tur til Statfjord tar ni timer i stedet for åtte.

Planlegging

– Vi jobber mye med å bedre ruteplanleggingen. Det er nødvendig for å få mest mulig energieffektiv transport, sier Norlund.

Kravet om økonomifart er nytt, men flere båter har allerede senket farten for å spare drivstoff og redusere utslipp.

– Vi har et tett samarbeid med rederiene og stiller en del spesifikke miljøkrav til skipene som skal jobbe for oss, sier hun.

For eksempel må skip på langtidskontrakt ha katalysator eller tilsvarende tiltak for å redusere utslipp av NOX.


– Vi er også villige til å betale mer for skip som bruker LNG som drivstoff, sier Norlund.

LNG-skip

Nå går tre av våre forsyningsskip på LNG. Et fjerde er under bygging. Å bytte ut diesel med LNG reduserer CO2-utslippene med 20 prosent og NOX-utslippene med 90 prosent. Utslippene av svovel og partikler forsvinner helt.

Hvert nye skip blir mer miljøvennlig enn skipet det erstatter.

– Vi vil ha flere fartøy med høy miljøprofil, sier Norlund.